artyści | wydawnictwa | o sztuce książki | program edukacyjny | projekty
Simion Zamsa


Urodzony w 1958 r. Studia: 1969-1976 Wyższa Szkoła Plastyczna w Chişinău (Mołdawia), 1978-1984 ASP w Petersburgu, Wydział Grafiki. Zajmuje się grafiką książkową, sztuką papieru, książką artystyczną. Prowadzi warsztaty twórcze. Laureat wielu nagród. Od 1998 osiem wystaw indywidualnych, udział w kilkunastu wystawach zbiorowych w Rumunii, Moskwie, Tbilisi, Tallinie, Mediolanie, Metzu, Barcelonie, Majdanku, Warnie i we Frankfurcie.

Druga strona
Zaczątkiem prezentowanych książek były luźne kartki (zwykle różne dokumenty), na których robiłem notatki, dopisywałem komentarze lub umieszczałem związane z nimi rysunki. Całkowicie utylitarne, opieczętowane papiery dysponują jakąś szczególną estetyką, wiele mówiącą o osobach, które ich dotykały. Wykorzystując modernistyczną poezję Gellu Naum'a, próbuję urzeczywistnić alchemią nierzeczywistego, przekomponować rzeczywistość w jakiś wyższy porządek. Zebrałem kartki albo spiąłem je w notatnik, albo umieściłem luzem w teczce, by tak otrzymać ludzką, wędrującą książkę.
<< powrót