artyści | wydawnictwa | o sztuce książki | program edukacyjny | projekty
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli


Drzeworyty ludowe z Płazowa Odnalezione w Płazowie koło Lubaczowa deski drzeworytnicze pochodzą z rodzinnego warsztatu Kostryckich, którzy w latach 1830-1899 wykonywali grafiki o tematyce religijnej dla mieszkańców terenu znajdującego się na styku wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Jest to jedyny tak duży zachowany zespół, złożony z 9 desek dwustronnych i 4 jednostronnych. Unikatową wartość posiada deska służąca do odbijania ludowych kołtryn, odpowiednika dzisiejszych tapet. Wybitne walory artystyczne drzeworytów stały się źródłem inspiracji wielu znanych polskich artystów grafików.
<< powrót