Sekcja Książki Artystycznej

Kurator: Alicja Słowikowska
e-mail: alicja.slowikowska@chello.pl

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków
ul Mazowiecka 11a
00-052 Warszawa
tel.: +48 022 827-47-33
tel./fax: +48 022 826-23-61

Biuro wystaw
tel./fax: +48 022 827-76-88
e-mail: bw@owzpap.org.pl
<< powrót