KSIĘGA 2000


Prezentujemy dwie ekspozycje ok. 30 twórców

Księga 2000 przygotowana była specjalnie na VI edycję Sztuki Książki. To wspólne dzieło - unikatowa księga stworzona przez 24 artystów. Na stronach zawarta jest refleksja nad minionym wiekiem z jego dramatami i duchowymi rozterkami, klęskami, ale też i spełnieniem. Księga jest swoistym przesłaniem wybitnych polskich twórców, świadectwem ich doświadczeń, wrażliwości i talentu w konfrontacji z trzecim tysiącleciem, które u wielu z nas budzi oprócz ciekawości także głęboki niepokój.

Obiekt - skrzynia księgi autorstwa Andrzeja Bednarczyka.
Wymiary: 765 x 600 mm
Materiał: skóra, drewno, plexi, papier

Oryginały 24 kart (formatu A3) wykonane są różnymi technikami: komputerowe i tradycyjne - malarstwo, rysunek, grafika, pastele.
Na wielu stronach znajdują się autorskie teksty.

24 autorów - strony Księgi 2000:

Magdalena Abakanowicz, Widzenia, rysunek tuszem, 420 x 297, 1999 oraz tekst do rysunku - wydruk, 420 x 297, 1999
Maria Anto, Bez tytułu, technika mieszana, 420 x 297, 2000
Anna Maria Bauer, Księga 2000, czyli Księga Dwóch Ścieżek, rysunek, 420 x 297, 2000
Andrzej Bednarczyk, Kwadratura koła, tempera, 420 x 297, 2000
Zdzisław Beksiński, Bez tytułu, grafika komputerowa, 420 x 297, 2000
Antoni Boratyński, Bez tytułu, gwasz, 420 x 297, 2000
Edward Dwurnik, Niech żyje wojna!, akwarela, 545 x 460, 13.02.2000
Stasys Eidrygevičius, Bez tytułu, pastel, tektura, 420 x 297, 2000

Marek Jaromski, Niebieska moneta,
technika własna, 420 x 297, 2000

Eugeniusz Józefowski, Dziewięć chwil ze startu..., akwarela, tusz, pióro, 420 x 297, 2000
Ewa Latkowska-Żychska, Księga 2000 — wschód słońca, papier czerpany, 520 x 405, 1999
Zbigniew Makowski, Księga 2000. Wersja druga, tusz, akwarela, 420 x 297, 2005
Jan Młodożeniec, Homer 2000, tempera, tusz, 420 x 297, 2000
Jarosław Modzelewski, Pan przy oknie, tempera żółtkowa, 420 x 297, 2000
Radosław Nowakowski, I zostanie tylko..., papier czerpany, wydruk komputerowy, A3, 2000
Jerzy Panek, Autoportret, pastel olejny, 320 x 240, 1999
Wiesław Rosocha, Bez tytułu, pastel, ołówek, 420 x 297, 2000
Zbigniew Sałaj, Hostia, technika własna, 420 x 297, 2000
Marek Sobczyk, Moje osobiste przesłanie, tempera jajkowa, tektura, 420 x 297, 2000
  Rafał Strent
Jan Tarasin, Pionowe i poziome, serigrafia, 420 x 297, 1986
Andrzej Urbanowicz, Bez tytułu, technika własna, 420 x 297, 2000
Henryk Waniek, Goldberg — Silberberg,
akwarela, tusz, kredka, 420 x 297, 2000,
Józef Wilkoń, Bez serc, bez ducha, suchy pastel, 420 x 297, 2000Piekło - Czyściec - Raj w książce artystycznej

Wystawa wzbogaca i uzupełnia Księgę 2000. Autorzy mówią o emocjach, wędrówkach duchowych i realnych oraz refleksjach z nimi związanych.

Andrzej Bartczak
Marek Gajewski
Joanna Gwis
Ewa Latkowska-Żychska
Dariusz Kaca
Radosław Nowakowski
Izabela Jankowska
Jadwiga i Janusz Tryznowie
Alicja Słowikowska

<< powrót