artyści | wydawnictwa | o sztuce książki | program edukacyjny | projekty
Program Edukacyjny

Program "Sztuka Książki" objęty jest patronatem Ministra Kultury.

Sekcja Ksiązki Artystycznej prowadzi działalność:
 • Edukacyjno-popularyzatorską m.in. lekcje z historii sztuki dla młodzieży, warsztaty działań twórczych, spotkania z artystami i teoretykami sztuki, dyskusje, projekcje video oraz udostępnianie dokumentacji swojej działalności w postaci druków, slajdów, CD i fotografii.
 • Wystawienniczą: 80 wystaw w wielu ośrodkach w kraju i zagranicą, wystawy są źródłem, inspiracją dla wszystkich: dorosłych i dzieci, laików i profesjonalistów.
 • Wydawniczą - publikacje od 1994 do 2003r - 16 katalogów, pocztówki, plakaty, foldery.
Nasze wydawnictwa - katalogi, dokumentacje i inne materiały są doskonałym materiałem edukacyjnym dla pedagogów, służą także innym zainteresowanym do przygotowania prac magisterskich i doktoratów.

Adresaci.

Program skierowany jest do wszystkich środowisk - dorosłych, młodzieży i dzieci, do szerokiej publiczności i profesjonalistów, a także do pedagogów.

Dla wszystkich dorosłych, także dla dzieci, projekt edukacyjny jest inspirujący, rozwija wrażliwość i wyobraźnię, przygotowuje odbiorców a być może animatorów kultury. Pragniemy ciągle poszerzać krąg odbiorców książki artystycznej, autorskiej.

Proponowane warsztaty oferują bezpośredni wgląd w proces twórczy.
Żywe doświadczenie sztuki podczas jej współtworzenia pobudza "apetyt poznawczy" oraz umożliwia inne rozumienie funkcji sztuk plastycznych a co za tym idzie przygotowanie do odbioru sensu sztuki.
Zadaniem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni i wrażliwości, skłonienie do samodzielnych działań artystycznych. Jednym z najistotniejszych warunków udanego warsztatu jest:

 • Wolność wypowiedzi niewerbalnych i werbalnych,
 • Jasne określanie oczekiwań wobec grupy i prowadzącego,
 • Inspiracja tworzywem, bądź sposobem poznawania rzeczywistości,
 • Tolerancja dla inności, nie ocenianie prac i ludzi.
To banalnie brzmiące, a jednak podstawowe warunki uruchomienia potencjałów kreatywności oraz podstawowe założenia warsztatów.

Zajęcia będą prowadzić twórcy - pedagodzy, legitymujący się bogatym dorobkiem artystycznym i edukacyjnym (kilkadziesiąt lub kilkaset warsztatów w kraju i zagranicą).

Wykładowcy (Twórcy, Pisarze):

Henryk Waniek, Józef Wilkoń, Eugeniusz Józefowski, Ewa Latkowska-Żychska, Joanna Stokowska, Andrzej Bartczak, Marek Gajewski, Radosław Nowakowski, Alicja Słowikowska, Rafał Strent, Małgorzata Lasocka, Maciej Jabłoński, Dariusz Kaca, Anna M. Bauer, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Katarzyna Szpilkowska, Krzysztof Wosik, Izabela Jędrulak i inni.

PROGRAM

Planujemy 2-dniowe zajęcia (ew. inne - do uzgodnienia)
Uczestnicy: grupy do 15 osób.
Miejsce: Przestrzeń zamknięta i otwarta (np. galeria - plener).
Artyści realizują swoje autorskie programy ustalone z organizatorami.

Tematy warsztatów:
 • Przygotowanie do procesu kreacji. Pobudzenie, wyzwalanie wyobraźni.
 • Interpretacja tekstów własnych - lub innych autorów na język plastyczny.
 • Słowo i obraz (+forma, kompozycja) wszystkie wizualne elementy stają się nierozerwalną, całością.
 • Nauka technik plastycznych (malarstwo rysunek grafika tradycyjna, komputerowa, kolaż).
 • Warsztaty czytania i zrozumienia książki artystycznej.
 • Tworzenie własnej książki.
Wykłady o sztuce książki - dawnej i współczesnej, teksty autorów i krytyków o książce i procesie twórczym, Traktat Kartkograficzny Radosława Nowakowskiego

Sztuka Papieru kierunek w sztuce.
Poznawanie możliwości papieru jako medium obecne w wielu dyscyplinach. Zaznajomienie się z różnymi technikami, poprzez materiały - zbliżenie do natury.
 • Różne techniki - czerpania papieru z celulozy.
 • Wykład z historii papiernictwa w Polsce i na świecie.
 • Nauka filigranów i znaku wodnego.
 • Nauka dawnej metody barwienia papieru czerpanego - tzw. marmoryzacji.
 • Sztuka pisania listów, ich symbolika, ostrzenie gęsiego pióra, wykonywania pieczęci lakowej.
 • Pierwsze kroki kaligrafii historycznymi krojami pism, wykład z historii kaligrafii.
 • Pokaz, nauka wykonywania arkusza pergaminu za skór zwierzęcych oraz wykonania papirusu z cibory.
 • Ręczne tworzenie papieru z roślin.
<< powrót