artyści | wydawnictwa | o sztuce książki | program edukacyjny | projekty
Projekty Sekcji Książki Artystycznej

Poszukujemy partnerów, organizatorów, mecenasów i patronów medialnych dla naszych projektów

Projekt I

Wystawa Polskiej Książki Artystycznej w Danii
Muzeum Wzornictwa w Kopenhadze X-XI 2005

Projekt II

2005-2006 r.
Przygotowanie i organizacja VII edycji Międzynarodowej Wystawy Książki Artystycznej

Wystawy.
Wydawnictwo: katalog,plakat, folder.
Warsztaty i wykłady.

Uczestnicy: twórcy, wydawnictwa autorskie - wybrani w konkursie przez jurorów i zaproszeni indywidualnie

Regulamin opublikujemy po uzgodnieniu wszystkich spraw organizacyjnych i finansowych projektu.

Projekt III

Wydawnictwo: Polska Książka Artystyczna 1994-2004 (druk i CD).

Dotyczy wybitnych indywidualności twórców książki artystycznej - zaproszonych i nagrodzonych w kolejnych edycjach Sztuki Książki.
Ten projekt byłby wizytówką najciekawszych osobowości polskich twórców książki autorskiej, różnych pokoleń z kraju i zagranicy.

Zawartość:
 • Książki unikatowe, bibliofilskie, liberatura, obiekty książkowe.
 • Reprodukcje dzieł, biografie, charakterystyka twórczości, zdjęcia artystów i komentarze autorskie.
 • Artykuły osób profesjonalnie związanych z literaturą i sztuką.
 • Kalendarium wystaw i dokumentacja fotograficzna ekspozycji (wybór).
 • Prezentacja wydawnictw Sztuki Książki.
 • Sztuka Książki na świecie - specjalistyczne targi, kolekcje, biennale, wystawy.
 • Bibliografia - wydawnictwa, teksty o Sztuce Książki.
Wydawnictwo będzie podsumowaniem 10-letniego programu promocji i edukacji, jej autorów wywodzących się z różnych generacji - znanych i uznanych a także młodych i utalentowanych.

Zainteresowanie takim wydawnictwem jest duże, z radością przyjmą je środowiska akademickie, kolekcjonerzy, badacze kultury, wydawcy, instytucje kulturalne w kraju i zagranicą.

Przydatny w promocji w Ośrodkach Kultury w kraju, za granicą (biblioteki, muzea, galerie targi, kolekcjonerzy itd.). Dodam, że nie ma na rynku takiego wydawnictwa.

Wersja elektroniczna CD umożliwia prezentację w komputerze i większemu audytorium na dużym ekranie (na wykładach, konferencjach targach książki).

Wydawnictwa nasze zawsze są interesująco projektowane. Służą doskonale przygotowaniom do prac magisterskich i doktorskich i wszystkim zainteresowanym twórczością, która łączy w nierozerwalną całość literaturę i sztukę.

Projekt IV

Warsztaty Literatura i sztuka = Liberatura.

Skierowany przede wszystkim do środowisk opiniotwórczych krytyków literackich, krytyków sztuki, bibliofilów i dziennikarzy.

Dziesięcioletnia intensywna i wszechstronna promocja Sztuki Książki przynosi rezultaty jednak organizatorzy i twórcy nadal nie doczekali się pogłębionych publikacji dotyczących twórczości łączącej literaturę i sztukę w nierozerwalna całość.

Terminy i miejsca.
Oczekujemy zgłoszeń zainteresowanych osób oraz od organizatorów, instytucji, uczelni i mecenasów. Pragniemy nawiązać współpracę merytoryczną i organizacyjną. Ten projekt należy kontynuować w wielu miastach.

Twórcy i organizatorzy - Sekcja Książki Artystycznej.

Projekt V

MOST Sympozjum międzynarodowe + warsztaty.

Uczestnicy.
Twórcy i animatorzy działań promocyjnych Sztuki Książki (wydawnictw, wystaw), oraz zagraniczni goście z Litwy, Słowacji Czech, Węgier, Rosji Irlandii, Niemiec.

Cel.
Nawiązanie ścisłej międzynarodowej współpracy, na rzecz promocji książki artystycznej - wspólne wystawy, sympozja, targi książki, warsztaty, plenery. Od wielu lat w tych krajach organizowane są wystawy książki artystycznej, jednak nic o sobie nie wiemy, nie znamy twórców i ich dorobku.
Dokładny program i terminy ustalimy z naszymi potencjalnymi partnerami.

Termin i miejsce.
Takie konsultacje mogą odbywać się rotacyjnie w każdym z tych krajów np. podczas wystaw, targów i innych imprez związanych tematycznie.

Projekt VI

Realizacja jedynego w Polsce Centrum Sztuki Książki.

Działalność i cele: plan maximum.
 • Edukacyjna - wykłady, warsztaty, Internet.
 • Wystawiennicza.
 • Promocyjna - twórców i wydawców.
 • Wydawnicza - katalogi albumy i inne.
 • Biblioteka - książki artystów, katalogi, inne.
 • Archiwum, dokumentacja (dzieł i twórców).
 • Studio - realizacja książki na zamówienie indywidualne.
 • Współpraca międzynarodowa.
 • Mini kawiarnia.
Oferta skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych - dzieci i dorosłych, kolekcjonerów i wydawców.
Gwarantujemy przyjazną studyjną atmosferę

Alicja Słowikowska
Przewodnicząca Sekcji Książki Artystycznej przy OWZPAP
<< powrót