Międzynarodowy Festiwal Książki Artystycznej
"Wędrówka" 2003-2005


Zapraszamy na wystawę dzieł inspirowanych motywem wędrówki.

Program promocji Sztuki Ksiąski jest przedsięwzięciem kulturalnym o bogatej tradycji, odbywającym się od 1994 Jest jedyną tego rodzaju prezentacją osiągnięć w dziedzinie książki artystycznej oraz ilustracji w Polsce.

Ubiegłoroczna edycja Sztuki Książki przyjęła niezwykle bogatą formułę o charakterze festiwalowym nad którym patronat honorowy objął Minister Kultury.

10 lecie programu Sztuki Książki kończymy wyjątkowym projektem, zaplanowanym do 2005r.

Inauguracja warszawskiego festiwalu Sztuki Książki w maju i czerwcu '03 - wśród wielu imprez i ekspozycji głównym punktem była "Wędrówka", międzynarodowa wystawa Książki artystycznej (VII edycja) - rozpoczęła dwuletnią największą promocyjną wędrówkę po kraju.

"Wędrówka" to nie tylko temat prezentowanych książek artystycznych, po raz pierwszy realną wędrówką do wielu galerii, bibliotek i muzeów. Nawiązujemy szeroki międzynarodowy dialog z twórcami i galeriami.

Autorami dzieł są artyści od lat zajmujący się wyłącznie książką a także artyści multimedialni - odnoszący sukcesy w wielu innych dziedzinach sztuki. Połączyła ich idea książki artystycznej w całym bogactwie jej odmian. Artyści tworzą księgi, w których wszystkie elementy: tekst, forma, obraz są zintegrowane i nierozerwalne a także dzieła zbliżające się do rzeźby, formy przestrzennej.

Na wystawie prezentujemy książki eksperymentalne, liberaturę, unikaty, obiekty, wydawnictwa autorskie, bibliofilskie - ok. 106 twórców (ponad 80 w 2004 r.) zaproszonych oraz wybranych przez jury z kraju i zagranicy, z Bułgarii, Brazylii, Czech, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Mołdawii, Niemiec, Polski, Słowacji, USA i Anglii.

Zapraszam wiec do podroży w światy realne i duchowe, wzajemne przenikanie wątków osobistych wspomnień. Dotykające jasnej i ciemnej strony życia. Utwory własne i innych autorów. Wędrówka do odległych światów i kultur. Mamy tutaj skomponowaną przez artystów antologię - poezji, prozy, sentencje, kanony literatury klasycznej i współczesnej.

Dzieła naszych twórców znajdują się w wielu ważnych kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju a przede wszystkim za granicą: Biblioteka Narodowa. Biblioteka Kongresu USA, British Library, Uniwersytetu w Stanford, Bibliotece Watykańskiej i wielu innych.

W trakcie festiwalu realizowany jest specjalny program edukacyjny (jury dziecięce, warsztaty, wykłady), odbywają się także autorskie spotkania z twórcami, krytykami oraz teoretykami sztuki i literatury przede wszystkim kształtujemy wrażliwość młodego pokolenia - dzieci, młodzieży i studentów.

Wystawie towarzyszy katalog CD i informator (drukowany katalog) i tłumaczony na angielski, zawiera reprodukcje prac, opisy techniczne, komentarze autorskie, CV i zdjęcia artystów, teksty autorów i krytyków, kalendarium, wydawnictwa i inne informacje. Ponadto wiele katalogów i pocztówek z poprzednich edycji Sztuki Książki.Organizator:
Sekcja Książki Artystycznej
Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
ul Mazowiecka 11a
00-052 Warszawa
tel.: 0-22 827-47-33
tel./fax: 0-22 826-23-61
e-mail: bw@owzpap.org.pl

Współorganizatorzy:
Galerie, Muzea i Biblioteki w Warszawie i innych miastach wymienione w kalendarium.

W Warszawie Festiwal zrealizowany był dzięki pomocy finansowej:
Ministerstwa Kultury
Dzielnicy Warszawa Śródmieście
Drukarni Artystycznej Jacka Wasilewskiego
Fabryki Wyobraźni S.C.
Targów Książki Edukacyjnej.

Patronat medialny warszawskiego festiwalu:
ARTeon - magazyn o sztuce
ARTinfo - portal internetowy poświęcony rynkowi sztuki
The Warsaw Voice
miesięcznik WiK Warszawa
Kultura EXIT- Nowa Sztuka w Polsce

Jury konkursu:
Andrzej Bartczak, profesor ASP w Łodzi
Elżbieta Banecka, grafik
Andrzej Bednarczyk, profesor ASP w Krakowie
Andrzej Kalina grafik, wiceprezes OWZPAP
Ewa Latkowska-Żychska, profesor ASP w Łodzi - przewodnicząca
Zbigniew Sałaj profesor ASP w Krakowie
Alicja Słowikowska malarka, kurator festiwalu

Na wystawie prezentujemy dzieła twórców wybranych przez jury, zaproszonych i 4 jurorów.Nagrody i wyróżnienia / Nagrody Jury

Nagroda Specjalna Jury

Zbigniew Makowski
"Noc Listopadowa"

I Nagroda

Pavel Zemčik
"Transformacja książki"

II Nagroda oraz nagroda Jury dziecięcego

Katarzyna Szpilkowska
"Bajki przydrożne"

III Nagroda

Grażyna Brylewska
"Książka dla Williama Blake'a"

Wyróżnienia Jury:

Maxime Doucet
"4 fables: une + une + une + une"
"4 bajki: jedna + jedna + jedna + jedna"

Małgorzata Gurowska
"Alfabet zwierząt niesłusznie lekceważonych"

Małgorzata Lasocka
"Książka czy komputer?"

Aleksandra Suchan
"Zapiski"Nagrody

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków

Tomasz Gągała
"Symbol"

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
ex aequo

Marek Jaromski
"Rok Polski"

Dariusz Kaca
"Odyseja"

Muzeum Etnograficzne
"Drzeworyty z Płazowa" - teka

Art.& Business
ex aequo

Joanna Stokowska
"Dziennik Pielgrzyma"

Grażyna Remiszewska
"Necropolis / Metropolis"

Muzeum Ksiązki Artystycznej w Łodzi

Małgorzata Gurowska
"Alfabet zwierząt niesłusznie lekceważonych"

Instytut Sztuki PAN

Iwona Chmielewska
"Stąd-tam"Festiwal Sztuki Ksiązki "Wędrówka"

Warszawa
Biblioteka Narodowa
20 maja - 30 czewieca
Międzynarodowa wystawa Książki Artystycznej "Wędrówka"
VII edycjaArtyści

Adriana Alegria (Brazylia)
Regina Andriulaityte (Litwa)
Bogusław Bachorczyk
Elżbieta Banecka
Andrzej Bartczak
Anna Maria Bauer
Piotr Bies
Bernard Bracaval (Wydawnictwo PRE. NIAN, Francja)
Gaëtane Breton (Kanada)
Grażyna Brylewska
Iwona Chmielewska
Elżbieta Chojna
Katarzyna Cholewa
Eliza Cicha
Anna Comellas (Hiszpania)
Maria Diduch (Holandia)
Maxime Doucet (Kanada)
Frances&Nicolas McDowall (Wydawnictwo The old Stile Press, Anglia)
Krystyna Dyrda-Kortyka
Maria Ekier
Marek Gajewski
Andi McGarry (Wydawnictwo Sunmoon & Starpress - Wexford, Irlandia)
Tomasz Gągała
Katarzyna Godyń
Anna Goebel
Małgorzata Górska
Heliana Grudzień (Brazylia)
Małgorzata Gurowska
Joanna Gwis
Paweł Hałasa
Jacek Hohensee
Catherine Hebert (Kanada)
Maciej Jabłoński
Izabela Jankowska
Marek Jaromski
Ewa Jaworska
Izabela Jędrulak-Mocur
Wioleta Jocz
Eugeniusz Józefowski
Darek Kaca
Barbara Kaczmarek
Andrzej Kalina
Olof Kangas (Finlandia)
Kurt Kehr (Niemcy)
Robert Kańtoch
Jagoda Krajewska
Monika Krause
Monika Krzyżanowska
Jolanta Kulisa (Visage Studio Projektowe)
Monika Kurosad
Małgorzata Lasocka
Ewa Latkowska-Żychska
Maciej Littner
Monika Loster
Maria Lucas (Hiszpania)
Zbigniew Makowski
Krzysztof Meissner
Daina Mieźelaityte (Litwa)
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli
Marta Niedbał
Katarzyna Niklas
Agata Norek
Radek Nowakowski (Wydawnictwo "Ogon Słonia")
Ewa Olejnik
Barbara Olszańska
Agata Olszyńska
Renata Pacyna-Kruszyńska
Elena Panayotova (Bułgaria)
Aušra Petroškiene (Litwa)
Andrea Pézmanova (Słowacja)
Grażyna Remiszewska (Francja)
Laimut? Rupšyte (Litwa)
Magdalena Rytel-Skorek
Agnieszka Saks
Helga Schlitter (Kanada)
Dorota Skoneczna
Barbara Slezáková (Czechy)
Katarzyna Słowiańska-Kucz
Alicja Słowikowska
Karen Stahlecker (USA)
Joanna Stokowska
Aleksandra Suchan
Katarzyna Szpilkowska
Elżbieta Szymańczuk
Bożena Ślaga
Anna Śliwińska-Kukla
Janusz Jadwiga Tryzno (Wydawnictwo Correspondance des Arts)
Sébastien Vovan (Kanada)
Jolanta Wagner
Ilona Walosik
Henryk Waniek
Olena Waśkiewicz
Beata Wehr (USA)
Alicja Werbachowska (Holandia)
Joanna Wiszniewska-Domańska
Józef Wilkoń
Krzysztof Wosik
Mariusz Woszczyński
Simion Zamsa (Mołdawia)
Ruta Zaturskiene (Litwa)
Agnieszka Zawada
Maciej Zduniewski
Pavel Zemčik (Czechy)
Justyna Zielinska
Dorota Żbikowska

Kurator Festiwalu: Alicja SłowikowskaWystawy Towarzyszące

Galeria Krytyków Pokaz
6 - 31 maja
"Książka - Obiekt"


Bogusław Bachorczyk
Andrzej Bielawski
Ewa Latkowska-Żychska
Krystiana Robb-Narbut
Grażyna Remiszewska
Joanna Wiszniewska-Domańska

Kurator Kinga Kawalerowicz

Galeria DAP
8 maja - 5 czerwca
"Polscy ilustratorzy Krajowe i międzynarodowe nagrody ostatnich 12 lat"


Anita Andrzejewska
Małgorzata Bieńkowska
Bohdan Butenko
Iwona Chmielewska
Elżbieta Chojna
Bartłomiej Drejewicz
Elżbieta Dudek
Stasys Eidrigevičius
Maria Ekier
Piotr Fąfrowicz
Elżbieta Gaudasińska
Joanna Gwis
Marianna Jagoda-Mioduszewska
Mikołaj Kamler
Adam Kilian
Zbigniew Kołaczek
Joanna Kołyszko
Wojciech Kołyszko
Ewa Kozyra-Pawlak
Monika Krause
Grażyna Lange
Krystyna Lipka-Sztarbałło
Irena Łakomiec-Kamińska
Dorota Łoskot-Cichocka
Lech Majewski
Jolanta Marcolla
Weronika Naszarkowska-Multanowska
Janusz Obłucki
Joanna Olech
Ewa Olejnik
Bogusław Orliński
Paweł Pawlak
Andrzej Pilichowski-Ragno
Bogna Pniewska
Wiesław Rosocha
Maria Ryll
Joanna Sedlaczek
Anna Sędziwy
Janusz Stanny
Mariusz Stawarski
Mirosław Tokarczyk
Elżbieta Wasiuczyńska-Łątkowska
Anna Wielbut
Józef Wilkoń
Zdzisław Witwicki
Monika Worsztynowicz
Agnieszka Żelewska

Kuratorzy wystawy: Krystyna Lipka-Sztarbałło, Małgorzata BieńkowskaKsiążka artystyczna
"Nagrodzeni i zaproszeni artyści w poprzednich wystawach Sz.Ks."


Bogusław Bachorczyk
Andrzej Bartczak
Anna Maria Bauer
Andrzej Bednarczyk
Piotr Bies
Jacek Frąckiewicz
Marek Gajewski
Dorota Grynczel
Małgorzata Gurowska
Paweł Jarodzki
Marek Jaromski
Eugeniusz Józefowski
Alina Kalczyńska
Ewa Latkowska-Żychska
Zbigniew Makowski
Radosław Nowakowski
Julian Raczko
Tomasz Sikora
Sławomir Staniszewski
Janusz Stanny
Joanna Stokowska
Paweł Tryzno
Jolanta Wagner
Henryk Waniek
Józef Wilkoń
Krzysztof Wosik
Mariusz Woszczyński
Michał Zabłocki
Zygmunt Zaradkiewicz

Kuratorzy wystawy: Elżbieta Banecka, Andrzej Kalina

Galeria Studio
12-18 maja
"Księga 2000" i "Piekło, Czyściec, Niebo" w książce artystycznej


Wystawy indywidualne Józefa Wilkonia, Teresy Kazimiery Murak i ilustracji Wiesława Rosochy

Magdalena Abakanowicz
Maria Anto
Andrzej Bartczak
Anna Maria Bauer
Andrzej Bednarczyk
Zdzisław Beksiński
Antoni Boratyński
Edward Dwurnik
Stasys Eidrygivičus
Marek Gajewski
Joanna Gwis
Izabela Jankowska
Marek Jaromski
Eugeniusz Józefowski
Dariusz Kaca
Ewa Latkowska-Żychska
Zbigniew Makowski
Jan Młodożeniec
Jarosław Modzelewski
Radosław Nowakowski
Jerzy Panek
Wiesław Rosocha
Zbigniew Sałaj
Alicja Słowikowska
Marek Sobczyk
Rafał Strent
Jan Tarasin
Jadwiga i Janusz Tryznowie
Andrzej Urbanowicz
Henryk Waniek
Józef Wilkoń

Kuratorzy: Danuta Wróblewska, Alicja SłowikowskaGaleria Działań
12maja - 9czerwca
"Bookmorning"


Krzysztof Bloch
Leopold Duszka-Kołcz
Maciej Jabłoński
Dagmara Kuczyńska-Ginko
Małgorzata Złotkowska
Andrzej Dudek-Durer
Krystyna Borkowska
Waldemar Petryk
Marta Serzysko
Zdzisław Nitka
Zbigniew Makarewicz
Teodor Sobczak
Jerzy Brzuskiewicz
Marian Stępak
Barbara Kozłowska
Maja Parczewska
Alicja Łukasiak
Robert Szczerbowski
Wojciech Stefanik
Lise Kjaer
Ryszard Ługowski
Jerzy Hejnowicz
Joanna Hoffmann
Zbigniew Tomaszczuk
Jerzy Jękot
Robert Nim Pokoro Ostrowski
Fredo Ojda
Dariusz Jabłonski
Monika Loster
Zbigniew Rossa / Ewa Satalecka
Jerzy Derkacz
Adam Peciak / Ewa Satalecka
Kasia-kozmik-Kowalska
gb96
autorzy graffiti.

Kuratorzy: Grzegorz Borkowsk, Fredo Ojda

Międzynarodowe Targi Książki
Pałac Kultury i Nauki
15 - 18 maja


Aukcje i Targi Książki Artystycznej 15 twórców
Sektor D stoisko 417Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
od 27 maja
"Alchemia książki"


Wystawa, historia książki, lekcje, warsztaty.

Materiały towarzyszące Festiwalowi:

Katalog wystawy Sztuki Ksiażki pt. Wędrówka - ksiażka artystyczna na CD i drukowany (czarno-biały).
Folder - zaproszenie - program.
Plakat (kolor).
Almanach. Ilustratorzy polscy dla dzieci 1990-2002 - obszerna prezentacja dorobku artystycznego w dziedzinie ilustracji, prace ilustratorów wyróżnionych przez gremia jurorskie konkursów krajowych i zagranicznych w ciągu ostatnich 12 lat.
Katalogi poprzednich edycji wystaw Pro Bolonia i Współczesna Polska Sztuka Książki, katalogi w wersji elektronicznej - Pro Bolonia 2002, CD Ilustratorzy.

Kurator Festiwalu Alicja Słowikowska
<< powrót